หน้าแรกเกี่ยวกับเราบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

ในด้านบุคลากร บริษัทฯมีนโยบายในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทั้งด้านความรู้และคุณธรรม โดยมีแผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตัวพนักงานมีขีดความสามารถที่สูง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่มากขึ้น 

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ