หน้าแรกFAQคำถามด้านไอที

คำถามด้านไอที

AutoCAD LT ® 2012 System Requirement

AutoCAD LT ® 2012  System Requirement

For 32-bit AutoCAD LT 2012
System Requirement
 
For 32-bit AutoCAD LT 2012

* Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)

* Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz or Higher with SSE2 technology

* 1 GB RAM

* 1.3 GB free disk space for installation

* 1,024 x 768 VGA display with True Color

* Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later

* Install from download or DVD

OR

* Microsoft® Windows Vista® (SP1 or later) including Enterprise, Business, Ultimate, or Home Premium edition or Microsoft® Windows 7 including Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition

* Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology

* 1 GB RAM

* 1.2 GB free disk space for installation

* 1,024 x 768 VGA display with True Color

* Internet Explorer 7.0 or later

* Install from download or DVD

* For 64-bit AutoCAD LT 2011

OR

* Microsoft Windows XP Professional edition (SP2 or later), Windows Vista (SP1 or later) including Enterprise, Business, or Ultimate edition, or Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional or Home Premium edition

* AMD Athlon 64 with SSE2 technology, AMD Opteron with SSE2 technology, Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology

* 1 GB RAM

* 1.5 GB free disk space for installation

* 1,024 x 768 VGA display with True Color

* Microsoft Internet Explorer 7.0 or later

 * Install from download or DVD

 

 

อุปกรณ์ Hard Lock คืออะไร

   

Hard Lock  

 Hard Lock  

 

 

 

ประโยชน์ และคุณสมบัติ

 

1.เป็นอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกับ Flash Drive เป็น USB Port แต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้ เป็น ตัวเก็บข้อมูล

2.เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กับ โปรแกรม สำหรับไว้เปิด โปรแกรมเท่านั้น

3.เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการ Copy ข้อมูลที่สำคัญของทางลูกค้าได้

4.ลูกค้าสามารถติดตั้ง Software / โปรแกรม ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่จำกัดเครื่องได้ เพื่อทำ การสำรองไว้สำหรับเวลาเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียหรือต้องการใช้โปรแกรมหลายเครื่อง (แต่ใช้ในเวลาที่ไม่พร้อมกัน) ก็ให้เสียบ Hard Lock ที่เครื่อง คอมฯ ที่จะเล่นหรือใช้โปรแกรม

5.ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมเสียต้องเปลี่ยนเครื่องหรือต้องFormatเครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ทันทีโดย Backupข้อมูลที่ต้องการไว้ก่อนและนำแผ่น CD โปรแกรมมาลงโปรแกรมใหม่ที่เครื่องที่ต้องการใช้งานและนำข้อมูลที่ Back up ไว้มาใส่ในเครื่อง พร้อมกับ เสียบ Hard Lock เข้าที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่จะเล่นหรืใช้ โปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ ทันที 

 

ฮาร์ดล็อคเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ได้ระดับหนึ่งโดยผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานตามที่ได้โปรแกรมลงไปเก็บในหน่วยความจำภายในตัวฮาร์ดล็อคตัวฮาร์ดล็อคเองจะทำงานโดยอาศัยโปรแกรมที่อยู่ภายในหน่วยความจำภายในตัวฮาร์ดล็อคโดยโปรแกรมนี้ผู้ใช้อาจเขียนขึ้นเองหรือเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทผู้ผลิตเขียนเอาไว้้ก็ได้

 

ทุกครั้งที่โปรแกรมทำงานจะมีการตรวจสอบรหัสของฮาร์ดล็อคว่าเป็นรหัสตัวเดียวกันกับฮาร์ดล็อคที่ทำการติดตั้งไว้ครั้งแรกหรือไม่และเนื่องจากฮาร์ดล็อคแต่ละตัวจะมีรหัสที่แตกต่างกันทำให้ไม่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนฮาร์ดล็อคหรือไม่มีฮาร์ดล็อคต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ในขณะเรียกใช้ซอฟต์แวร์จะทำให้ไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นั้นได้หรืออาจเรียกซอฟต์แวร์ขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินอกจากนี้ตัวฮาร์ดล็อคยังสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ

 

1.ใช้ล็อกโปรแกรมเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

2.ไม่ต้องลงไดรเวอร์ก็ใช้งานฮาร์ดล็อกได้

3.หมดปัญหาเรื่อการ updateไดรเวอร์

4.ใช้ได้กับ WIndows 98 ถึง Vista , Mac, Linux  

 

 

 

 

 

Microsoft Open license และวิธีการเลือกชื้อ

Microsoft Open license 

Open License เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ต้องการใช้ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไปในการสั่งซื้อครั้งแรก โดยโปรแกรม Open License นี้จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่า สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์ทั่วไปรวมถึงความสะดวกและง่ายต่อการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ในองค์กร โดยสามารถตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์ได้ทางเว็ปไซต์    เป็นการลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการเก็บเอกสาร และชุดผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์    ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2   ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี  ใช้ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไปในการสั่งซื้อครั้งแรก โดยโปรแกรม Open License นี้จะทำให้ท่านได้รับ  ใช้ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไปในการสั่งซื้อครั้งแรก โดยโปรแกรม Open License นี้จะทำให้ท่านได้รับ       ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี 

นอกจากนี้ Open License ยังมีราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล และหน่วยงานภาครัฐ  

 

  

 

  

 

Subscription ของ Autodesk คืออะไร

 

Subscription ของ Autodesk

 

Subscription หรือ Maintenance หรือที่เรารู้จักกัน ในภาษาไทยว่า การบริการบำรุงรักษา หลายท่านคงสงสัยว่าบริการบำรุงรักษาอะไร ในเมื่อมันเป็นซอฟท์แวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่จะคอยส่งคนมาดูแลรักษาอุปกรณ์ของท่าน Subscription ของเราก็เหมือนกับ Maintenance อื่น ๆคือจะดูแลรักษาและให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ของท่านเพื่อให้เกิด การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

10 เหตุผลที่ควรซื้อ Subscription 

 

1. สามารถตั้งงบ เพื่อการจัดซื้อ Subscription เพื่อ Upgrade เป็นรุ่นใหม่ในปีต่อไปได้แม่นยำ

2. โปรแกรมจะได้ Upgrade เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

3. มี Web Support ในกรณีที่มีปัญหาการใช้ โปรแกรม ซึ่งสามารถ mail ถาม Autodesk ได้โดยตรง

4. มี e-Learning ซึ่งในการเรียนแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที

5. เมื่อได้รับโปรแกรม Version ใหม่ และติดตั้งใช้งานแล้ว ก็ยังสามารถใช้ Version เดิมต่อไปได้

6. สามารถซื้อ Subscription แบบ 2 ปี หรือ 3 ปีได้ ซึ่งจะได้ราคาที่ถูกลง คือ ปีที่ 2 ลด 5% และปีที่ 3 ลด 10%

7. สามารถวางแผนการติดตั้งโปรแกรมรุ่นใหม่ได้ล่วงหน้า

8. Subscription Center ของ Autodesk จะให้ข้อมูลจำนวนลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่มีใช้อยู่  และแจ้งให้ทราบว่าใกล้ถึงเวลาที่จะ ต้องต่อ Subscription แล้ว

9. มีกลุ่ม Autodesk Technical experts ให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้

10. สามารถลองใช้โปรแกรมที่กำลังจะออกมาใหม่ได้  

 

 

AutoCAD Mechanical ไม่สามารถใช้ Short Key “PD” Power Dimension จะแก้ไขอย่างไร

Q1:หลังจากติดตั่ง AutoCAD Mechanical ไม่สามารถใช้ Short Key “PD” Power Dimensionจะแก้ไขอย่างไร

A1:         

1. เปิดโปรแกรม AutoCAD Mechanical

2.ไปที่ Manage Tab > Customization > Edit Aliases 

 

 

 

3.ที่หน้าต่าง Note PAD จะเปิดขึ้นให้เลื่อนลงมาหาข้อความ Aliases for commands discontinued in Autocad 2009: …..  เพิ่มคำสั่งว่า PD, 

 

 

4.Save แล้วออกปิดหน้าจอ Note PAD

5.ปิดโปรแกรม AutoCAD แล้วเปิดใหม่ก็สามารถใช้คำสั่ง PD ได้ 

 

 

Note: ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำสั่งอื่นเพิ่มเติมหรือ แก้ไข Short Key ที่มีอยู่ก็ได้ในหน้าต่าง Note Pad ทุกครั้งที่จะแก้ไขควร copy ต้นฉับบไว้เสมอ ซึ่งการแก้ไขนี้ยังสามารถแก้ไข AutoCAD ได้อีกด้วย 

 

 

Q2:เมื่อไม่สามารถใช้คำสั่งของ AutoCAD Mechanical ได้ หรือ เมื่อเข้าคำสั่งแล้วปรากฏหน้าต่างดังรูป

แก้ไขอย่างไร

  

 

 

 

A2:วิธีแก้ไขคือ พิมพ์ acadm ที่ command line แล้วกด enter ก็สามารถใช้คำสั่งได้ตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

   
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ