หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์อบรม Autodesk Factory Design Utilities ฟ...

อบรม Autodesk Factory Design Utilities ฟรี

 

หลักสูตร Autodesk Factory Design Utilities Hands-on Test Drive เรียนฟรี

 

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Factory Design Utilities Hands-on Test Drive” จะสอนให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของ Factory Design Utilities จากชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Factory Design Suite โดยจะสอนการออกแบบเลย์เอาท์ 2 มิติ และ 3 มิติ (2D Factory Layout และ 3D Factory Layout), การวิเคราะห์กระบวนการขนถ่ายวัสดุในการบวนการผลิตด้วยฟังก์ชัน Material Flow Analysis, การวิเคราะห์คอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วย Machine Utilization Analysis, และการนำเสนอเลย์เอาท์ในรูปแบบ Walk Trough, Fly Trough, และการ Render ภาพนิ่ง โดยจะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดภายในห้องเรียนด้วยการการทำตามทีล่ะขั้นตอนไปพร้อมๆกัน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.ออกแบบเลย์เอาท์ด้วยโปรแกรม AutoCAD

2.วิเคราะห์กระบวนการขนถ่ายวัสดุในการบวนการผลิตด้วยฟังก์ชัน Material Flow Analysis

3.วิเคราะห์คอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วยฟังก์ชัน Machine Utilization Analysis

4.การสร้างเลย์เอาท์ 3 มิติและการเรียกใช้โมเดล Asset (ไลบรารี่ของ Factory Utilities)

5.การใช้โปรแกรม Navisworks เพื่อรีวิวเลย์เอาท์ 3 มิติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 - เข้าใจหลักการเขียนแบบและออกแบบเลย์เอาท์ 2 มิติ

 - มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ CAD Software

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 - ฟรีหนังสือประกอบการสอน

 - ฟรีโปรแกรม Autodesk Factory Design 2018 ใช้ได้ 30 วัน

 - ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

 - ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

► สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel: 02-101-9244  เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Email:nipon_t@ablesuccess.co.th
 
 
                                    

 

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ