หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์อบรม AutoCAD Mechanical 2018 ฟรี...

อบรม AutoCAD Mechanical 2018 ฟรี

 

หลักสูตร AutoCAD Mechanical Hands-On ฟรี

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร AutoCAD Mechanical Hands-on จะเป็นการอบรมผู้ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanicalโดยในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจาก AutoCAD LT และ AutoCAD  ประกอบด้วยการสร้างเส้นเฉพาะ การทำ BOMs Balloon และ การดึง Standard Fastener Part ต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 700,000 ชิ้น มาใช้จาก Library ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน พร้อมรูปและแบบฝึกหัดประกอบ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.) เรียนรู้User Interface และ Workspace

2.) เรียนรู้คำสั่งการสร้างวัตถุที่มีตัวเลือกมากขึ้นจาก AutoCAD LT และ AutoCAD

3.) การสร้างเส้นเฉพาะทางสำหรับงานเครื่องกล เช่น Centerline, Sectionline, Break-out Line ฯลฯ

4.) การสร้างภาพขายอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Detail View

5.) การสร้างเส้นซ่อนอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Hide Situation

6.) การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วย Power Dimension

7.) การดึง Standard Fastener Partมาใช้จาก Library

8.) การทำ BOMs, Part List และ Balloon

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องสามารถใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบและเขียนแบบ 2D ด้วยคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software)

 

Course Outline (รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร)

 วันที่ 1

รู้จักกับหน้าต่าง Interface ของโปรแกรมเบื้องต้น

1.) User Interface และ Workspace

2.) ความแตกต่างจาก AutoCAD LT และ AutoCAD

 

การสร้างวัตถุจากกลุ่มคำสั่ง Draw Tools

1.) การใช้คำสั่ง Rectangles

2.) การใช้คำสั่ง Placing Hatch

3.) การใช้คำสั่ง Filletและ Chamfer

4.) การสร้างเส้น Centerlineและ Construction Line

5.) การใช้คำสั่ง Section Line, Zigzag Line, Break-out Line และ Symmetrical line

 

คำสั่งช่วยเขียนวัตถุอัตโนมัติ

1.) แก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Power Command

2.) การจัดโครงสร้างสำหรับงานประกอบด้วย Drawing Structure

3.) การสร้างภาพขายอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Detail View

4.) การสร้างเส้นซ่อนอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Hide Situation

 

การเรียกชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part)มาใช้

1.) การเรียกใช้ชิ้นสวนมาตรฐานสำหรับงานประกอบ Fastener (Bolt, Screw, Nut, Washer ฯ)

2.) การเรียกใช้ชิ้นสวนมาตรฐานสำหรับระบบส่งกำลัง Power Transmission (Chain, Belt, Sprocket และ Pulley)

 

การบอกขนาด

1.) การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วย Power Dimension

2.) การสร้างเส้นบอกขนาด Baseline, Chain และ Ordinate

 

คำสั่งสำหรับงานประกอบ (Assembly)

1.) การใช้คำสั่ง Part Reference

2.) การใช้คำสั่ง Bill of Materials และการสร้าง Part Listแบบอัตโนมัติ

3.) การสร้าง Balloon 

 

 สรุปการอบรมตอบคำถามและปัญหาต่างๆ

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

• หนังสือคู่มือฝึกอบรม AutoCAD Mechanical Hands On 2018 จำนวน 1 เล่ม ต่อ 1 คน

• แผ่นโปรแกรม AutoCAD Mechanica 2018 ใช้ได้ 30 วัน

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

- ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม

 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้

12 ท่าน

 

► สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel: 02-101-9244  เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 

    Email: nipon_t@ablesuccess.co.th 

 

                                   

 

 ระยะเวลาอบรม 2 วัน

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเขียนแบบทางด้านเครื่องกลต่างๆซึ่งมีความเข้าใจในเรื่องแบบ เช่น ภาพฉาย ภาพตัด เบื้องต้น

หมายเหตุ:ควรมีพื้นฐานเบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมด้าน CAD เช่น AutoCAD  

 

 Editing Dimensions

 Hole Charts and Fits Lists

 Revision Lists

 

Bill of Materials, Parts Lists, and Balloons

 Part References

 Bill of Materials

 Inserting Parts Lists

 Ballooning Parts

 

Design Calculations

 Design Calculations

 

Leveraging Existing Data

 Library

 DWG™ and IGES Files

 Inventor Link

 

Mechanical Options for the CAD Manager

 Standards-Based Design

 Configure Layer, Text, and Symbol Properties

 Configure the Annotation Tools

 Configure Component Properties, BOM, Parts Lists, and Balloons  

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ