หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์อบรม Autodesk Navisworks 2018 ฟรี...

อบรม Autodesk Navisworks 2018 ฟรี

 

หลักสูตร Autodesk Navisworks Hands-on Test Drive ฟรี

 

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

หลักสูตร“Autodesk Navisworks Essentials” ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Navisworks ได้แก่การสร้างมุมมอง บันทึกมุมมองต่างๆ (Snap Shot),สร้างข้อความ (Comment) หรือหมายเหตุ (Markup) สร้างสื่อนำเสนอที่สวยงานในแบบภาพนิ่ง (Render Image) และภาพเคลื่อนไหว (Animation)วิเคราะห์การชน (Clash Detective)และการจำลองโครงการ (4D Simulation)

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.) บันทึกมุมมอง Snapping View

2.) สร้างสื่อนำเสนอภาพนิ่ง Rendering Image

3.) สร้างสื่อนำเสนอแอนิเมชัน Animation

4.) สร้างข้อความและหมายเหตุ Comment and Markup

5.) วิเคราะห์การชน Clash Detective

6.) จำลองโครงการ4D Simulation (Project Scheduling)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องเข้าใจหลักการออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ รู้จักไฟล์ 3 มิติ ชิดต่างๆ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Window (7,8.1 และ 10)

 

Course Outline

 

วันที่ 1  เวลา 9.00-16.30 น.

 

อินเตอร์เฟสการทำงานของ Navisworks

 

การเปิดไฟล์ Navisworks

 

การจัดการกับโมเดลใน Selection Tree

1.) การใช้งาน Selection Tree

2.) คุณสมบัติของโมเดล

3.) การวัดขนาด

4.) การปรับตำแหน่งของโมเดล

 

การสร้างสเนปช็อตและการนำเสนอ

1.) การบันทึกสเนปช็อตและแอนิเมชัน

2.) การเพิ่มข้อความและหมายเหตุ

3.) การ Render

4.) การสร้างผลงานนำเสนอแบบ Walk และ Fly

 

การวิเคราะห์การชน Clash Detective

1.) Clash Detective

 

การจำลอง 4D Simulation

1.) การทำ4D Simulation

2.) การนำข้อมูลจากซอฟต์แวร์จัดการโครงการมาใช้

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

หนังสือคู่มือฝึกอบรม Hand on Autodesk Naviswork 2018 จำนวน 1 เล่ม ต่อ 1คน

แผ่นโปรแกรม Autodesk Naviswork 2018 ใช้ได้ 30 วัน

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

ห้องฝึกอบรม บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้

8 ท่าน

 

►สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel 02-101-9244 เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Email: nipon_t@ablesuccess.co.th   

 

                              

 

 

 

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ