อบรม Autodesk 3ds Max ฟรี

 

หลักสูตรAutodesk 3ds Max Hands-on Course ฟรี

 

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรAutodesk 3ds Max Hands-on จะเป็นการอบรมผู้ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max ในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างโมเดล 3 มิติ เบื้องต้น การตกแต่ง ใส่สีหรือพื้นผิวให้โมเดล และการ Rendering เพื่อประมวลผลภาพทั้งหมดออกมา

 

  

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.) เรียนรู้User Interface และเครื่องมือในการจัดการ Viewport

2.) เรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน และเครื่องมือการสร้างงาน 3 มิติ

3.) เริ่มต้นสร้างโมเดล 3 มิติ และแก้ไขโมเดลด้วยวิธีการต่างๆ

4.) การตกแต่ง และใส่พื้นผิวให้กับโมเดลเบื้องต้น

5.) การตั้งค่าเรนเดอร์งาน

 

Course Outline (รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร)

วันที่ 1

 

เริ่มต้นใช้งานแนะนำโปรแกรมเบื้องต้น

1.) แนะนำหน้าต่างของโปรแกรม, มุมมองของภาพ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆ

2.) วิธีควบคุมมุมมองของภาพ

3.) สร้างโมเดล 3 มิติด้วยรูปทรงพื้นฐาน

4.) การตั้งค่าโปรเจคท์

 

การสร้างชิ้นงานโมเดล 

1.) การสร้างกำแพงห้องด้วย Box

2.) สร้างพื้นห้องและเพดาน

3.) สร้างโมเดลโซฟา

4.) สร้างโมเดลโต๊ะเตี้ย

5.) สร้างโมเดลโต๊ะกาแฟ

6.) สร้างโมเดลกรอบรูปภาพ

 

การใช้เครื่องมือปรับพื้นผิววัตถุ 

1.) การแต่งสีพื้นผิว

2.) ปรับแต่งพื้นผิวให้มีเท็กซ์เจอร์

 

การเรนเดอร์ผลงาน

1.) ตั้งค่ากล้องให้ฉาก

2.) สร้างระบบแสงให้ฉาก

3.) การใช้เครื่องมือmr Sky ในการเรนเดอร์

4.) เรนเดอร์งานเป็นภาพนิ่ง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้าอบรมต้องสามารถใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ เข้าใจหลักการออกแบบ 3D Design  หรือมีความรู้ในการขียนแบบ 3D ด้วยคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software)

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

หนังสือคู่มือฝึกอบรม Autodesk 3ds Max Hand On 2017 จำนวน 1 เล่ม ต่อ 1 คน

แผ่นโปรแกรม Autodesk 3ds Max 2017 ใช้ได้ 30 วัน

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

- ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม

 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้

12 ท่าน

 

►สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel 02-101-9244 เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Email: nipon_t@ablesuccess.co.th   

 

                                  

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ