อบรม Autodesk Fusion 360 ฟรี

Autodesk Fusion 360 Hands-On Test Drive Course เรียนฟรี

 

รายละเอียดหลักสูตร

         หลักสูตร  “Autodesk Fusion 360 Hands-On Test Drive Course” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดล 3มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบโมเดล 3มิติทั้งหมดคือ การสร้างโมเดล 3มิติ,การสร้างงานประกอบ, การสร้างภาพเสมือนจริง, การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างงแบบสั่งงาน ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

 

ระยะเวลาในการอบรม :  1 วัน

 

เนื้อหาของหลักสูตร                                              

1.) ทำความรู้จัก Autodesk Fusion 360 

2.) การ Sketch

3.) การสร้างโมเดลชนิด Solid Models

4.) การแก้ไข Solid Models

5.) การประกอบชิ้นงาน

6.) การสร้างภาพเสมือนจริงใน Fusion360

7.) การสร้างภาพเคลื่อนไหว

8.) การสร้างแบบสั่งงาน(Drawing)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

 - ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Fusion 360

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 - ฟรีหนังสือประกอบการสอน

 - ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion ใช้ได้ 30วัน

 - ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม

 - ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

►สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel 02-101-9244 เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง ได้ที่

 

                               

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ