หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งาน Autodesk Inventor 2017 ฟรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งาน Autodesk Inventor 2017 ฟรี

 

หลักสูตร Autodesk Inventor Hands-On Test Drive (หลักสูตรฟรี)

 

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

 

รายละเอียดของหลักสูตร

        หลักสูตร “Autodesk InventorHands-On Test Drive”จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการสร้างต้นแบบดิจิตอล 3 มิติ (3D Digital Prototyping) ด้วยโปรแกรม AutodeskInventor โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมการออกแบบโมเดล 3 มิติ และสร้างแบบสั่งงาน ที่เน้นการสอนที่ละขั้นตอนให้ผู้เรียนทำตาม เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบโมเด 3 มิติ ซึ่งมีส่วนสำคัญสี่ส่วนคือ สร้างสเก๊ตช์ 2 มิติ (2DSketching), สร้างโซลิด 3 มิติ (Solid Modeling), สร้างงานประกอบ (Assembly Design and Exploded View) และ สร้างแบบสั่งผลิต (Document Annotation)

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1.) เรียนรู้อินเตอร์เฟสของซอฟต์แวร์และการทำงานกับ Projects ของซอฟต์แวร์

2.) การสร้างสเก๊ตช์2 มิติ (2DSketching)

3.) การสร้างโมเดลและการแก้ไข 3D Feature

4.) การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint

5.) การสร้างการถอดประกอบ Exploded View

6.) การสร้างแบบสั่งงาน 2มิติ (2D Drawing) จากโมเดล (3D Model)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Inventor หรือที่เคยเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software) 

 

 

 

Course Outline

 

วันที่ 1 เวลา 9.00 - 17.00 น.

 

เริ่มต้นกับ Autodesk Inventor

1.) เวิร์คโฟลว์การสร้างโมเดล 3มิติด้วย Autodesk Inventor

2.) อินเตอร์เฟสและชนิดของไฟล์.

 

การสร้างสเก๊ตช์ 2มิติ (2D Sketching)          

1.) การบอกขนาดและการกำหนด Constraint  

2.) การสร้างสเก๊ตซ์ 2มิติบน ผิวโซลิด                                                         

3.) การแก้ไขสเก็ตช์

 

การสร้างโมเดล(3D Part Modeling)

1.) สร้างโซลิดด้วยฟีเจอร์ Extrusion.

2.) สร้างโซลิดด้วยฟีเจอร์ Revolution.

3.) การเพิ่มรายละเอียดให้โมเดลด้วยฟีเจอร์ Fillet และ Chamfer

4.) การเพิ่มรายละเอียดให้โมเดลด้วยฟีเจอร์ Hole

5.) การสร้างโมเดลด้วยฟีเจอร์ Mirror และ Pattern

6.) การแก้ไขฟีเจอร์

 

การสร้างงานประกอบ (3D Assembly Design)

1.) อินเตอร์เฟสของ Assembly

2.) การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint (Mate, Mate Angle และ Insert)

3.) การนำ Standard Part มาใช้

 

การสร้างแบบสั่งงาน (Documentation and Annotation)

1.) การสร้างภาพฉาย

2.) การกำหนดและแก้ไขรูปแบบของภาพฉาย

3.) การสร้างภาพฉายขอกรายละเอียด (Section View และ Detail View)

4.) การบอกขนาดและรายละเอียด

5.) การสร้างตาราง Hole Chart

6.) การสร้างบอลลูนและรายการวัสดุ (Part List)

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 หนังสือคู่มือฝึกอบรม Autodesk Inventor Hand On จำนวน 1 เล่ม ต่อ 1 คน

 แผ่นโปรแกรม Autodesk Inventor 2017 ใช้ได้ 30 วัน

 ประกาศนียบัตรจาก Autodesk

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

- ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้

12 ท่าน

 

                                                              

 

สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel:02-101-9244 เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่  nipon_t@ablesuccess.co.th

 

                                   

 

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ