CAD-CAM-CAE SOFTWARE

 • Autodesk Moldflow®

  เป็นซอฟต์แวร์.CAE.(Computer.Aided.Engineering).ที่ช่วยในการจำลองและวิเคราะห์การไหลของพลาสติกสำหรับงานฉีดพลาสติก

   

   Autodesk Moldflow Insight : AMI

  เป็นซอฟต์แวร์ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยในการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกในคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า.Computer.Aided.Engineering.(CAE).ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ป้องกันปัญหา และหาความเหมาะสมในการออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพสูงสุด.โดยที่ต้นทุนการผลิตต่ำสุด

   

  Autodesk® Moldflow® Adviser : AMA

  เป็นซอฟต์แวร์จำลองการไหลของพลาสติกที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน.ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคุณภาพของแบบชิ้นงานทำการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของแบบชิ้นงาน

  ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพแบบแม่พิมพ์และปรับปรุงแก้ไขแบบแม่พิมพ์รวมทั้งหาตัวแปรการฉีดที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิตชิ้นงาน

  อีกทั้งยังลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด ก่อนที่จะมีการผลิตแม่พิมพ์และการผลิตชิ้นงานจริง      

   

   

         

       

  ราคาโปรโมชั่น สนใจติดต่อ ฝ่ายขายของเราที่ Tel :02-101-9244 หรือ Email: nipon_t@ablesuccess.co.th

 • Autodesk Inventor Publisher

  โปรแกรม Autodesk Inventor Publisher นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดทำคู่มือเอกสาร และการจัดการ หรือเป็นไฟล์ วีดีโอ ที่ใช้แสดงการถอดประกอบเครื่องจักร การแสดงชิ้นส่วน Part List หรือการสร้างไฟล์ในรูปแบบของ Acrobat 3D ที่ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูงานสามมิติได้ทันที

   

  การทำงานโดยทั่วไปของโปรแกรม Inventor Publisher นั้นจะมีลักษณะคำสั่งส่วนใหญ่ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่มีคำเชี่ยวชาญในด้านการเขียนแบบแต่อย่างใด อาจจะเป็นเพียงแผนกจัดซื้อที่เคยทำแต่งานเอกสาร หรือพนักงาน QC ที่มีหน้าที่ตรวจสอบชิ้นส่วน ก็สามารถใช้งานได้

   

  ไฟล์งานที่จะนำมาใช้นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง ไฟล์จาก Autodesk Inventor , AutoCAD , Solidwork ,Pro Engineer,Catia,NX, SAT , STEP , iGES และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำมาทำงานด้วย Publisher ได้

   

   

  สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขายของเรา Tel: 02-750-3547-48

   

   

 • Creo Elements/Pro (Pro/ENGINEER)

  เป็นโปรแกรมทางด้าน CAD/CAM/CAE ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติที่ผูกความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เข้าไว้ในตัวแบบงานหรือ( Parametric )

   

  โดยบริษัท ParametricTechnology Corporation (PTC) ได้นำออกสู่ตลาดเป็นเจ้าแรกในช่วงปี ค.ศ..1987.ต่อมาได้มีการพัฒนาและมีการเข้าชื้อกิจการของ Cocreate จนมีการผสานเทคโนโลยีของสุดยอดซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Creo

   

   

  โปรแกรม Creo.Elements/Pro(Pro/ENGINEER).สามารถใช้ได้กับทั้งระบบปฎิบัติการของ Microsoft Windows และ Unixs และมีสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติขึ้นรูปชิ้นงานประกอบ การสร้างภาพฉาย 2.มิติ การวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์ และการแปลง.G-Code.เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกล.CNC.และความสามรถอื่นๆอีกมากมาย

   

  เรายินดีเข้าไปสาธิตการใช้โปรแกรม(Demo)ตลอดจนให้คำแนะนำสำหรับงานออกแบบของท่าน

        

   

  ราคาเริ่มต้นที่ 1xx,xxx.00 บาทเท่านั้น สำหรับ Network License

  สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขายของเรา Tel: 02-101-9244

  Email:info@ablesuccess.co.th

   

 • MathCAD

  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งผลิตโดย.บริษัท.(PTC).ประเทศสหรัสอเมริกา

   

  ในการทำงานคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ วิศวกรหรือนักออกแบบจะต้องเปิดคู่มือหาสูตรหรือสมการแล้วใช้เครื่องคิดเลขหรือ Spread sheet ช่วยในการคำนวณเสร็จแล้วจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ใน Word Processor เพื่อทำรายงานสรุปหรือคู่มือหรือนำค่าไปใส่ในซอฟต์แวร์ออกแบบต่างๆอีกครั้งหนึ่ง 

   

      

   

  ปัจจุบันวิศวกรและนักคณิตศาสตร์จำนวนมากได้เลือกใช้.Mathcad.ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ช่วยจัดการงานคำนวณ (Calculation Management Software) ในการคำนวณและช่วยงานออกแบบต่างๆ อย่างแพร่หลาย

   

  ความสามารถของโปรแกรม.MathCAD.จะช่วยแก้สมการที่ยุ่งยากให้กลับกลายเป็นเรื่องง่ายและใช้ในการคำนวณต่างๆเช่นการกำหนดฟังก์ชั่ันทางคณิตศาสตร์,ตรีโกณมิติ,การคำนวณค่าทางสถิติ,การกระจายและแยกตัวประกอบ,การหาการ.Summation, หาอนุพันธ์,การหาปริพันธ์,การหาค่าลิมิต,การหาจำนวน เชิงซ้อน,การคำนวณเวคเตอร์ เมทริกซ์ และฟังก์่ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถ สร้างกราฟทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติได้อีกด้วย

   

   

      ราคาคาเริ่มต้นที่  6x,xxx.00  บาทเท่านั้น 

  สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขายของเรา Tel: 02-101-9244

  Email: info@ablesuccess.co.th

   

   
 • V-Ray

   

  V-Ray.เป็นโปรแกรมปลั๊กอินที่เป็น.Rendering.Engine.ซึ่งใช้ติดตั้งลงไปบนโปรแกรม 3D ทั่วๆไป(อาทิเช่น 3ds Max ,VIZ , Maya,SketchUp Pro)เป็นต้นและยังสามารถใช้ได้กับสถาปัตยกรรม 32-bit และ 64-bit ได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถให้โปรแกรม 3D เหล่านั้น โดยสามารถช่วย Render ภาพให้ออกมาสมจริง จนบางครั้งไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายจริงๆ.กับภาพที่.Render.ผ่าน V-Ray นี้ได้เลยทีเดียว

   

  V-Ray.เป็นโปรแกรม.Rendering.Engine.ที่ใช้กับงานในระดับสูงที่ต้องใช้ Advanced Techniques ยกตัวอย่าง เช่น การทำ Global Illumination, Indirect Illumination (GI), Irradiance Map และ Caustics เป็นต้น

  เทคนิคขั้นสูงดังกล่าวข้างต้นนี้ บางเทคนิคโดยปกติหากใช้ Standard Renderer ที่มีอยู่ในโปรแกรมนั้น จะต้องเซ็ตค่าต่างๆ มากมายซึ่งซับซ้อนมาก อีกทั้งยังใช้เวลาในการคำนวณนานมากอีกด้วย แต่ถ้าหากใช้ V-Ray จะทำให้การ Render ด้วยเทคนิคเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น และเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก

   

  กลุ่มผู้ใช้ที่นิยมนำV-Ray ไปใช้ในงานคือกลุ่มทำงานด้านสถาปัตยกรรม และก่อสร้าง (เพื่อทำ Realistic 3D Rendering for Architecture), กลุ่มอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ (Film Production) และเกมส์ (Games Production) เป็นต้น


   

  ราคาเริ่มต้นที่ 4x,xxx.00 บาทเท่านั้น

  สำหรับ 3ds Max ,Maya ,VIZ ,SketchUp Pro , Rhino,etc

  สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขายของเรา Tel:02-101-9244 หรือ Email : nipon_t@ablesuccess.co.th


   

1 2 3 4 5
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ