CAD-CAM-CAE SOFTWARE

 • Google SketchUp Pro 2017

   

  โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ.Model.3.มิติ.สามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจำลองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว.แม้ว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรม 3 มิติมาก่อน ก็สามารถที่จะเรียนรู้ และลองหัดสร้าง Model 3 มิติ ด้วยเครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

   

  SketchUp.ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท.@Last.ในปี.ค.ศ.1999.ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโปรแกรมออกแบบ.Model.3.มิติ.โดยมี.Interface.ที่เรียบง่ายและใช้งานสะดวก,ให้ผู้ใช้งานสนุกกับการสร้างและออกแบบ.ทำให้ผู้ออกแบบมีลูกเล่นในส่วนของงานออกแบบและนำเสนอโดยที่โปรแกรมอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ 

   

  ปัจจุบัน SketchUpได้ถูกแบ่งออกเป็น.2.ระดับด้วยกันคือ ระดับ.Personal.Use.และแบบมือโปรที่เป็น.Professional.Use.ซึ่งก็คือ.Google.SketchUp.และ.SketchUp.Pro.นั่นเอง

   

  โดยจุดที่แตกต่างกันของทั้งสองประเภทก็คือ.การส่งออกไฟล์,การสร้าง (Interactive.Presentations).และการพิมพ์.(Print).ที่มีความละเอียด (Resolutions) ที่แตกต่างกัน.SketchUp.Pro.ก็จะมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ แต่ใน Google SketchUpก็จะมีเท่าที่จำเป็นที่น่าสนใจก็คือ Sketch Up มีฟังก์ชั่นสำหรับการ Get Models และ Share Models โดยที่สามารถนำไฟล์ชิ้นงานสามมิติที่มีผู้อื่นได้ทำไว้แล้ว หรือที่เราได้สร้างขึ้นนำไปแบ่งปันกันผ่านระบบเครือข่าย โดยสร้างระบบคลังข้อมูลขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า 3D Warehouse

   

  ราคาเริ่มต้นที่ 2x,xxx.00 บาทเท่านั้น

  สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขายของเรา Tel:02-101-9244 หรือ Email :info@ablesuccess.co.th

   

 • InventorCAM

   

  อีกทางเลือกของผู้ใช้งานด้าน CAM

  เป็นเวลากว่า.2.ทศวรรษที่ผ่านมาที่ผู้ใช้ทั่วโลกนับพันคนได้อาศัยนวัตกรรมของ.SolidCAM.เป็นทางออกเพื่อแก้ปัญหาด้าน.CAM.InventorCAM.เป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตเครื่องจักรกล,อุปกรณ์ไฟฟ้า,เครื่องมือแพทย์,แม่พิมพ์ทุกชนิดอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

   

  ความลงตัวอย่างเต็มรูปแบบของ Inventor และ InventorCAM

  มีการรวมหน้าต่างของ InventorCAM เข้าด้วยกันกับโปรแกรม Inventor ซึ่งการใช้ งานสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งสองโปรแกรม

  *  เป็นโปรแกรมที่เมื่อแก้ใขชิ้นงาน ส่วนของ CAM ก็จะอัปเดทตามอัตโนมัติ

   

  ประสิทธิภาพทางด้าน CAM ที่ผู้ใช้ต้องการ

  * InventorCAM.เข้าใจปัจจัยพื้นฐานและคานึงถึงตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อด้านการผลิต 

  InventorCAM.รู้และทราบถึงคุณสมบัติต่างๆของเครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนได้โดยอัตโนมัติ

   

  รูปแบบการคำนวณและแสดงให้เห็นรูปร่างของชิ้นงาน

  ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตใด ๆ InventorCAM.ให้ฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพในด้านการแสดงผลทางหน้าจอทั้งด้านการวิเคราะห์ต่าง..และการใช้งานของเครื่องจักร สามารถตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติหรือจำลองเครื่องจักรได้

   

  InventorCAM มีชุดคำสั่งทำงานด้านการผลิตดังต่อไปนี้

   

  2.5D Milling

   

   

  ■ มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ 2.5D  

  ■ รองรับการทางานโดยอาศัยเส้นและใช้ Feature ต่างๆได้เป็นอย่างดี 

  รองรับการทำเกลียวในรูปแบบต่างๆ

   

    

  3D Milling

   

   

  ■ เหมาะสาหรับใช้ในงานที่เป็น 3 มิติ

  ■ ตรวจสอบค้นหาพื้นที่ชิ้นงานทั้งในแนวนอนและแนวตั้งได้อย่างอัตโนมัติ

  ■ รวบรวมการใช้งานของเครื่องจักรไว้อย่างครบครัน

  ■ รองรับการกัดแบบ Trochoidal และ การกัดหยาบแบบเร็ว

   

   

  3D High-Speed Machining (HSM)

   

   

  ■ เต็มประสิทธิภาพกับรูปแบบการใช้เครื่องจักรแบบ High-Speed กับชิ้นงาน 3 มิติ เช่น

  ชิ้นส่วนการบินและอวกาศ แม่พิมพ์ทุกชนิดและเครื่องมือต่าง ๆ

  ■ เพิ่มความแตกต่างในการสร้างการเชื่อมต่อของ Toolpath สาหรับเครื่องจักร High-Speedโดยเฉพาะ

  ■ รูปแบบของ ToolPath จะเป็นไปแบบราบเรียบต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบารุงรักษาเครื่องจักรไปในตัว

  ■ ลดรูปแบบที่ไม่จาเป็นลงเพื่อลดการตัดเฉือนแบบ Air-Cutting ให้น้อยลง

   

   High-Speed Surface Machining (HSS)

   

   

   

  ■ เพียบพร้อมกับการใช้งานเกี่ยวกับการเตรียมผิวงานของเครื่อง High Speed

  ■ ง่ายต่อการเลือกทางานบนพื้นที่ผิวโดยที่ไม่ต้องกาหนดขอบเขตของผิวที่จะทางาน

  ■ ใช้งานในส่วนที่เป็นร่อง Slot หรือที่ใช้ Tools เฉพาะงานใด้

  ■ มีการจาลองเครื่องจักรและแสดงการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรให้เห็นได้

   

  Indexed Multi-sided Machining

   

   

  ■ สามารถใช้กับเครื่องจักร 4/5 แกนได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อผล กาไร

  ของผู้ประกอบการเองด้วย

  ■ ลดความจาเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์แบบพิเศษ (Special Clamping Jigs )

   

  Simultaneous 5 - axis Machining

   

   

   

    

  ■ ปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีเครื่องจักร 5 แกนมาเป็นยุทธวิธีในการทางานอย่างแพร่หลาย

  ในโรงงานอุตสาหกรรม

  ■ สามารถตรวจสอบการปะทะกันของ Tool หัวจับหรือส่วนอื่น ๆ ของเครื่องจักรได้

   

  Turning and Mill-Turn Up to 5 Axes

   

   

   

  ■ รองรับเครื่องกลึง CNC ทุกรุ่น

  ■ สามารถใช้ทางานเกี่ยวกับงานกลึงได้ทุกรูปแบบ

  ■ สามารถใช้งานครอบคลุมแกน XYC, XYZC และ XYZCB

  ■ รองรับการหมุนกลับของ Spindles

   

  Wire-EDM

   

   

  ■ ใช้งานได้ดีกับเครื่อง Wire-EDM ทั้ง 2 แกนและ 4 แกน

  ■ ใช้กับเส้น 2 มิติที่สร้างขึ้นเองหรือในรูปแบบที่เป็นองศาที่มีค่าคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้

  ■ สามารถใช้งานในรูปแบบของ Pocket หรือร Hole ซึ่งโปรแกรมสามารถใช้งานในส่วนนี้

  ได้อย่างอัตโนมัติ

   ■ ความราบเรียบของ Toolpaths ทาให้ผิวงานออกมาดีและยังช่วยลดการสึกหรอของ Tool ที่ใช้งาน

  ให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

  ■ สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบหรือทุกเงื่อนไขของงาน Wire Cutting

   

   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel.02-101-9244 Email: nipon_t@ablesuccess.co.th

   

   

 • RapidForm XO

  ชิ้นงานที่ได้จากการ Scan.มักเกิดปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการแก้ไข เพื่อทำให้ชิ้นงานถูกต้องสมบูรณ์ RapidForm.XO.สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยความสามารถในการปรับปรุงและแก้ไขชิ้นงานโดยตรง (Parametric).รวมถึงการค้นหา การวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อน ระหว่างชิ้นงานที่ Scan.กับ ชิ้นงานที่เขียนขึ้นมา(CAD).และเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะการใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ และความเที่ยงตรงสูง  
   

  RapidForm.XO.แบ่งออกเป็น 3 Packageเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ดังนี้
   

  ราคาเริ่มต้นที่    

   

  XOS (The Standard Platform for 3D Scan Data Processing)

   

  .RapidForm.XOScan.เป็นซอร์ฟแวร์ที่ใช้เพื่อทำการปรับปรุงไฟล์ที่เป็น Point. ที่ได้มาจากการ Scan.สามารถปรับปรุง และจัดลักษณะของผิวงานได้ (Alignment and Merge).เพื่อให้ชิ้นงานมีความถูกต้อง สะดวกต่อการนำไปใช้งาน
   

     ราคาเริ่มต้นที่ 

     

  XOV (Systematic Inspection Processing)

   

  .RapidForm.XOVerifier.เป็นชอร์ฟแวร์ที่ใชัสำหรับเพื่อการตรวจสอบชิ้นงาน(Inspection).ตามจุดต่างๆที่ต้องการ,สามารถกำหนดจุดตรวจสอบที่ต้องการ,มีลักษณะการทำงานที่รวดเร็ว,ง่ายต่อการใช้งาน,มีความถูกต้องและเที่ยงตรงสูง สามารถตรวจสอบได้ทั้งชิ้นงานที่ Scan.กับชิ้นงานที่เขียนขึ้นมา (CAD).หรือจะเป็นชิ้นงานที่ Scan.มาทั้งสองชิ้น     
                   

   ราคาเริ่มต้นที่    

   

  XOR (Design from 3D Scan Data)

   

  RapidForm XO Redesign .เป็นซอร์ฟแวร์ที่ใช้เพื่อสร้างชิ้นงานจากผิวงานที่ได้จากการ Scan มา แก้ไขผิวงานที่ได้จากการ Scan ทำให้ชิ้นงานที่ได้มามีความถูกต้อง มีขนาดสมบูรณ์ สามารถจัดการกับไฟล์ที่เป็น mesh ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน รองรับไฟล์ต่างๆ เช่น *.stl, *.Iges, *.Step, *.x_t เป็นต้น สามารถนำไปใช้งานในกระบวนการอื่นๆ ได้เช่น นำไปวิเคราะห์หาความแข็งแรง (CAE) นำไปใช้ในงานผลิต (CAM)

1 2 3 4 5
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ