บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบจนถึงกระบวนการผลิตโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านสาขาต่างๆซึ่งพร้อมให้

คำแนะนำในการเลือกชื้อสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายและให้บริการดังนี้ 

 

1. CAD/CAM/CAE Software

แบ่งสินค้าจำหน่ายและบริการ เป็น 3 กลุ่ม ดั้งนี้

 

PD&M (Product Design & Manufacturing)

     ซอฟต์แวร์เพื่อการทำงาน CAD, CAM และ CAE ระดับมืออาชีพที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างรรค์ชิ้นงานได้ตามต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้้นการออกแบบจนถึงจั้นต้อนการผลิตรวมถึงการตรวจเช็คชิ้นงานตามรูปแบบของงานประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

AEC (Architecture Engineering & Construction)

     กลุ่มงานด้านการก่อสร้าง สามารถใช้งาน CAD ในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการใช้งาน BIM เพื่อคำนวณปริมาณงานในการก่อสร้างและรองรับการทำงานร่วมกัน (Collaborate)

 

 

 

 

 
M&E (Media & Entertainment)

     กลุ่มงานด้านการนำเสนอ เช่น การทำภาพเสมือนจริง, การสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านการผลิตสื่อระดับโลกนิยมใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและยังรองรับการทำงานร่วมกันของหน่วยงานระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

  

2. Hardware / Software and Information Technology

จำหน่าย Software ลิขสิทธิ์ พร้อมบริการติดตั้ง แก้ปัญหาและฝึกอบรมการใช้งาน

จำหน่าย Hardware ด้าน IT ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ Workstation, คอมพิวเตอร์ สำหรับ Serverตลอดจนอุปกรณ์สำหรับงานระบบเครือข่ายต่างๆ

 

3. Rapid Manufacturing / Reverse Engineering

 จำหน่ายกล้อง Scanner 3D และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำตลอดจนบริการอบรมการใช้งานนอกสถานที

 

4.Authorized Training & Certification Center

บริการศูนย์สอบของ Autodesk (Autodesk Authorized Certification Center) สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดสอบเพื่อวัดความรู้ในระดับ Certify User และ Certify Professional

 

5.Support and Services

บริการฝึกอบรบการใช้งาน Software ด้านการออกแบบ (CAD) การผลิต (CAM) การวิเคราะห์ (CAE) ตลอดจนเครื่องจักรกลการผลิต (CNC Machine) กล้อง Scanner 3D และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

 

เพียงท่านโทรหาเราจะมีทีมงานที่พร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

188/1108 ซอยร่มเกล้า52/1 โครงการแอร์ลิงค์ปาร์คชั้น3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520

Tel:02-101-9244 Fax: 02-101-9245

E-mail:info@ablesuccess.co.th

www.ablesuccess.co.th

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP