บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะพนักงานของบริษัทซึ่งจะให้บริการลูกค้านั้นทางบริษัทมีนโยบายให้การส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัททั้งทางด้านความรู้ในผลิตภัณฑ์การมีทัศนคติที่ดีกับงานบริการฯลฯอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างการเจริญเติมโตของบริษัทให้มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั้งยื่นต่อไปในอนาคต

 

            ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานเพิ่มเติมดังตำแหน่งต่อไปนี้

Sales Engineer/Sales Executive จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียดงาน

• ติดต่อประสานงานขาย เจรจากับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

• เสนอขายอธิบายรายละเอียดและให้ข้อมูลเรื่องเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับสินค้า 

• วางแผนการขายและวางกลยุทธ์ในด้านการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

  กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์,การตลาด, คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสินค้า Technology Solution เช่น CAD-CAM-CAE Software,เครื่องจักรกล  อัตโนมัติต่างๆ ฯลฯ
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ งานขาย และ พูดเขียนด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
• มีพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความรับผิดชองสูงในหน้าที่รับผิดชอบ รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สวัสดิการ

  ทางบริษัทพิจารณาให้เงินเดือนและสวัดิการที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดังนี้

• สวัสดิการตามกฎหมาย (กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน)

• ประกันอุบัติเหตุหมู่

• สวัสดิการสนับสนุนให้ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

• เงินพิเศษจากยอดขาย/คอมมิชชั่น

• ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์
• เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

• กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปีและกิจกรรมงานสัมมนา

• สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
 

 

วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

    188/1108 ซอยร่มเกล้า52/1 โครงการแอร์ลิงค์ปาร์คชั้น3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520

    Tel:02-101-9244  Fax: 02-101-9245 E-mail: info@ablesuccess.co.th

 

ติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล 

  Tel:02-101-9244 ต่อ11-12

  ส่งใบสมัครได้ที่ Email:nipon_t@ablesuccess.co.th 

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP