Alias-2

Autodesk Alias คือ ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในการออกแบบ Industrial Design หรือ Automotive Design ที่รองรับเวิร์กโฟลว์การทำงานที่เชื่อมระหว่าง Designer และ Engineer หรือ ตั้งแต่การออกแบบจากแนวคิด Conceptual Design ไปจนถึง Production Quality Surfaces (Class-A Surface) มีเครื่องมือ Sketching, Modeling รวมถึง  และเครื่องมือในการสร้างงานนำเสนอ Visualization โดย Autodesk Alias แบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ คือ

  • Autodesk Alias Autostudio คือ ซอฟแวร์ออกแบบยานยนต์ Automotive Design หรือ Inductrial Design ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับ การออกแบบ การ Sketching, การสร้างพื้นผิว(Class-A Surface) และการวิเคราะห์ที่จำเป็นซึ่งช่วยในการพัฒนาการออกแบบ สามารถนำโมเดลกลับมาแก้ใขมีอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยลงทำให้ยานยนต์ออกสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น โปรแกรมที่เพิ่มมาในชุดได้แก่ Alias SpeedForm, VRED Design, SketchBook Pro, และ Maya

  • Autodesk Alias Surface คือ ซอฟแวร์สำหรับสร้างต้นแบบ โดยเน้นในการสร้างและวิเคราะห์งานผิว Class A Surface สามารถแสดงภาพเสมือนจริงด้วย HMD (Head-Mounted Display) ผ่านระบบ VR (Virtual Reality) เพื่อทำให้ชิ้นงานพร้อมสำหรับการผลิต

  • Autodesk Alias Concept คือ ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบ Conceptual Design ผลิตภัณฑ์หรือยานยนต์ตั้งแต่ขั้นตอนร่างแบบ(Sketch) ถึงการสร้างแบบจำลองขั้นต้น(Concept Model) เพื่อนำแบบจำลองขั้นต้นไปสร้างเป็น Class A Surface ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

  • Autodesk Alias Speedform คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเปลี่ยนภาพ Sketching Conceptual เป็น 3D Conceptual ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและรองรับการแสดงผลในระบบ VR (Virtual Reality) 

 

Expand creativity

Digital sketching

Alias-Digital sketching

มีเครื่องมือสำหรับเขียนภาพร่างตามแนวคิด (Concept illustration) การแก้ไขภาพและงานผลิต Production Artwork รวมถึงเครื่องมือ Pencils, Markers, Erasers, Custom Brushes, Color Editing และเครื่องมือจัดแต่งภาพที่มีประสิทธิภาพ สร้างภาพร่างเสหมมือนจริง  Real-world Scale และดึงข้อมูลทางวิศวกรรม CAD Data ช่วยอ้างอิงเพื่อช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ในการออกแบบ รับแนวความคิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ภาพร่างไปจนถึง 3D Model

 

Fast digital concept modeling

Alias-Fast digital concept modeling

สามารถเปลี่ยนภาพร่าง 2D Sketches เป็นแบบจำลองแนวคิด 3 มิติ (3D Concept Models) ที่ช่วยให้เกิดการรวมตัวกันบนโซลูชันที่ตอบสนองเป้าหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น การยศาสตร์, เทคนิค, การผลิต, ความงาม ฯลฯ ) ด้วย Alias คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการสร้างและสำรวจแนวคิดการออกแบบผ่านการสร้างแบบจำลองแนวคิดดิจิทัลที่รวดเร็ว สิ่งนี้ไม่เพียงให้แนวคิดเพิ่มเติม แต่ลดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบที่ดีขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

 

Design evaluation

Alias-Design evaluation

เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยเครื่องมือในการตรวจสอบที่แม่นยำและแสดงผลได้สมจริง สามารถสร้างโมเดลเปรียบเทียบทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่ จัดการความซับซ้อนของรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบจุดที่สำคัญทั้งหมดของการออกแบบเรียบร้อยแล้วเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

 

Perfect your design

Fast and flexible design modeling

Alias-Fast and flexible design modeling

ปรับแต่งโมเดล 3 มิติ หรือพัฒนาการออกแบบเพิ่มสร้างสรรค์ หรือการปรับการออกแบบที่ซ้ำไปซ้ำมาได้อย่างรวดเร็ว จากแนวคิดสู่ความเป็นจริง โดยเทคนิดการปั้น Curve-Based และ Direct Modeling

 

Incorporate physical changes into digital model

Alias-Incorporate physical changes into digital model

Alias สามารถรวมข้อมูลไฟล์สแกน (Physical Data, Clay Models) กับ โมเดล 3 มิติ (Digital Data) เข้าด้วยกัน เพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมหรือแก้ไข ด้วยการทำงานเวิร์กโฟลว์ 2 ทิศทาง Physical  และ Digital 

 

Create production-ready class-A models

Alias-Create production-ready class-A models

ด้วยโซลูชันทำงานในไฟล์เดียว (Single Data Model) จาก Autodesl จะช่วยให้เราสามารถทำงานตั่งแต่ เริ่มออกแบบจากแนวคิด (Conceptual Design) สู่การอกแบบสุดท้าย (Final Design) และสู่การผลิต (Class-A Surface) ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการสร้างแบบจำลอง Class-A Surface ที่เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง จากการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือของโปรแกรม ผู้สร้างโมเดลดิจิตอลและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ด้วย Autodesk Alias Surface และ Autodesk Alias AutoStudio

 

Quality evaluation

Alias-Evaluate surface quality

สร้างงานนำเสนอแบบโต้ตอบ Interactive NURBS Visualization ที่แสดงผิวของโมเดลได้อย่างแม่นยำในระดับพิกเซล โหมด Render วิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการพบปัญหาด้านคุณภาพแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการออกแบบ

 

Communicate efficiently

High-fidelity real time interactive visualizations

Alias-High-fidelity real time interactive visualizations

สร้างข้อมูลและสื่อนำเสนอที่ช่วยให้การติดสินใจทำได้ง่ายขึ้น สำรวจ ตรวจสอบโมเดลทางเลือก ความงามและการออกแบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอกเวลา จัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือประเมินผลที่ทรงพลังที่สุด และสามารถทำงานร่วมกับ Autodesk Alias Design ได้อย่างไร้รอยต่อ

 

Visually communicate and collaborate

เพิ่มผลิตผล (Productivity) ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ภายในทีมหรือภูมิภาคต่างๆ ด้วยโซลูชันระดับองค์กรที่สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ หรือ เซสชันแบบเรียลไทม์

 

Generate marketing quality design images

Alias-Generate marketing quality design images

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความสามารถในการเล่าเรื่องที่มีคุณภาพจากสร้างภาพที่มีคุณภาพระดับงานพิมพ์ วีดีโอคุณภาพสูงที่มีความสมจริง เพื่อการนำเสนอที่มีความต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับ Autodesk Alias Design ได้อย่างไร้รอยต่อ

 

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 

Alias-Compare

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP