Autodesk Configurator 360 คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนคลาวด์ ที่ช่วยให้วิศวกรที่ใช้โปรแกรม Inventor ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ฝ่ายขายหรือลูกค้าสามารถปรับแต่งหรือกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อออกใบเสนอราคาและไฟล์ 2D และ 3D ที่ต้องการผ่านอุปกรณ์พกพาหรือเว็บไซต์ สามารถทดลองโดย คลิก แบ่งเป็น 2 แบบคือ

  • Autodesk Configurator 360 Standard เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง สามารถเรียกใช้ได้ 3000 Sessions ต่อ 1 ปี สามารภกำหนด Administrator เพื่อนำโมเดลเข้าสู่ Configurator 360 หรือแก้ไขได้เพียง 1 ผู้ดูแลเท่านั้น
  • Autodesk Configurator 360 Unlimited เหมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำกัดการเข้าใช้ Sessions ต่อ 1 ปี สามารถกำหนด Administrator ได้หลายคนเช่น ผู้ดูแลส่วน Design ผู้ดูแลส่วน Phblish หรือผู้ดูแลส่วนการนำไฟล์เข้า Configurator 360 

หมายเหตุ Sessions คือ การเข้าใช้หรือลูกค้า ซึ่งการเข้าใช้ 1 ครั้ง จะสามารภปรับขนาด ดาวน์โหลดไฟล์ กี่ครั้งก็ได้ ภายใน Session 

 

Inventor integration

Configurator 360-Inventor integration

สามารถทำงานร่วมกับ Inventor เพื่อสร้างโมเดลที่ออกแบบจาก Inventor ให้สามารถปรับแก้ที่ทำงานบนคลาวด์ ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนฝ่ายขายขององค์กร

 

Product configuration 

ลูกค้าหรือฝ่ายขายสามารถปรับค่าต่างๆ ได้ตามต้องการ สามารถเปรียบเทียบความแต่งของแต่ละการปรับแต่ง เช่น รูปทรง ความกว้าง ความยาว ความสูง น้ำหนัก และ ราคา ผ่านออนไลน์ด้วยอุปกรณ์พกพาหรือเว็บเบราว์เซอร์ สามารถเลือกชนิดของไฟล์ที่ลูกค้ามาสารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 2D และ 3D และมีระบบกำหนดสิทธิ์ผุ็ใช้งานในส่วน ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลและจัดการ Catalog

 

BIM content on demand

Configurator 360-BIM content on demand

สามารถทำงานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ BIM หรือสามารถส่งไฟล์ที่ทำงานร่วมกับ Revit ได้ โดยลูกค้าจะสามารถนำค่าที่ปรับแต่ง (Parameter) ผ่านออนไลน์ แล้วลเือกชนิดไฟล์ที่นำไปใช้ คือ RFA หรือ IFC

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP