SketchUp Pro 

เป็นซอฟต์แวร์ CAD ที่สร้างงานที่ซับซ้อนได้ SketchUp จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายที่สุดและง่ายต่อการเรียนรู้ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานออกแบบภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบเกม และงานออกแบบอื่น เป็นต้น มีเครื่องมือที่หลากหลายไว้เลือกใช้งานและถูกกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CAD ประเภทอื่นๆ มีผู้คนมากมายหลากหลายสายงานที่เลือกใช้ SketchUp Pro 2019 ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน สถาปัตยกรรม, การก่อสร้าง, วิศวกรรม, ตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์, การก่อสร้างเกี่ยวกับองค์ประกอบของแสง,ภูมิสถาปัตยกรรม , การออกแบบห้องครัวและห้องน้ำ, การวางผังเมือง, การออกแบบเกม, ภาพยนตร์และองค์ประกอบเวทีและงานไม้เป็นต้น

 

Architecture 

                

 

 • การทำงานของ SketchUp ถูกออกแบบมาให้ทำงานเหมือนดินสอมากกว่าซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถวาดสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การทำงานของ SketchUp ไม่ได้มีไว้สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับออกแบบในรูปแบบ 2 มิติ เช่นกัน
 • การทำงานของ SketchUp สามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และสามารถส่งออกภาพและวีดีโอที่มีความละเอียดและคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้
 • ซอฟต์แวร์การออกแบบสถาปัตยกรรมของ SketchUp เพื่อส่งมอบการออกแบบให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตรวจสอบและสื่อสารความซับซ้อนของโครงการในการวางแผนสรุปงานด้านก่อสร้างได้ดี

 

Commercial Interiors

      

 

 • การสร้างงานในรูปแบบร่างมือก่อนการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยในออกแบบ SketchUp มีเครื่องมีช่วยในการสร้างงานจากแบบร่างให้เห็นภาพแนวคิดการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
 • stakeholders การทำงานด้านออกแบบตกแต่งภายในยังสามสามารถใช้งาน SketchUp Viewer บนอุปกรณ์ AR / VR ในการนำเสนองานให้กับผู้มีส่วนร่วมในการทำงานได้ด้วย
 • ผู้ใช้งานสามารถสร้างงานนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนของรูปภาพการ Render ภาพภายในอาคารให้สมจริงตามที่คุณต้องการอีกด้วย
 • นักออกแบบตกแต่งภายในยังสามารถนำสินค้าประเภทต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นในการออกแบบ สามารถหาได้จาก 3D Warehouse เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใหญ่ที่เก็บแบบจำลอง 3 มิติให้โหลดใช้งานฟรีและมันทำงานต่อเนื่องกับ SketchUp นั่นหมายความว่าคุณสามารถนำ Entourage, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์, อุปกรณ์ในครัว มาใช้งานได้ง่าย

   

Construction 

     

 

 • หมวดนี้เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างอาคาร เช่น โครงเหล็ก เหล็กเชื่อมต่อ โครงหลังคา Sketchup สามารถนำเสนองานออกแบบระบบต่างๆ ให้เข้าใจง่าย สำหรับผู้ดำเนิน โครงการที่ไม่ใช้วิศวกร อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นทำให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวประกอบการนำเสนอได้
 • สำรวจโครงการในความเป็นจริงในแบบก่อนเริ่มการก่อสร้างใช้ SketchUp Viewer กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ AR/VR และ walk through ผ่านโมเดลท3 มิติเพื่อตรวจสอบการขัดแย้งช่วยให้ประเมินการออกแบบได้ดี

 

Landscape Architect

                    

 

 • การใช้งาน SketchUp ในงาน Landscape Architect สามารถใช้คำสั่งในการปรับระดับพื้นผิวของที่ดินไม่ว่าจะ Hardscape และ softscape ให้เข้ากับแบบหรือสภาพภูมิประเทศที่นำเข้ามา
 • สามารถดาว์นโหลดแบบจำลองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น คน รถ ต้นไม้ จาก 3D Warehouse ของโปรแกรมมาออกแบบและสร้างงานของเราได้

 

Urban Planning

      

 

 • นำเข้าไฟล์ CAD 2D, โมเดล 3 มิติ ข้อมูล DEM หรือเป็นภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางดาวเทียม เพื่อนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้ออกมาในรูปแบบ Model 3 มิติด้านออกแบบผังเมือง
 • ทำให้การส่งแบบจำลองการวางผังเมืองแบบสามมิติของเราเป็นเรื่องง่าย ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวที่เข้าถึงได้และยังส่งแบบจำลองของเราไปยัง LayOut เพื่อสร้างแบบ 2 มิติแบบละเอียดได้ด้วย
 • สามารถดาว์นโหลดแบบจำลองทุกอย่างได้จาก 3D  Warehouse รวมทั้งภูมิประเทศต่างๆ ก็สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐาน ของโปรแกรมสร้างได้เช่นกัน

 

Wooodworking

       

 • การออกแบบงานไม้ด้วย Sketchup ช่วยลดความเสี่ยงก่อนทำเฟอร์นิเจอร์และสามารถออกแบบเพื่อนนำเสนอและปรับแก้จนถูกต้องก่อนลงมือทำสำหรับลายไม้นั้นได้
 • สามารถกำหนดพื้นผิววัตถุได้หลากหลาย และปรับคุณสมบัติพื้นผิวจนดูสมจริงได้ด้วย

 

Layout

        


Layout เป็นโปรแกรมย่อยที่มากับ SketchUp Pro ใช้สำหรับนำเสนอชิ้นงานเป็นแบบแปลนได้โดยแสดงข้อมูลงานเขียนตามมุมมอง, ขนาดและสเกล ตามที่กำหนดได้ และส่งออก เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ CDA สำหรับใช้กับโปรแกรมเขียนแบบอื่นต่อไปได้ความสามารถของ Layout มีดังนี้

 • สร้างเอกสารนำเสนองานเขียนแบบหลายหน้าได้ 
 • สร้างเอกสารแสดงขนาดและสเกลของชิ้นงานได้
 • สร้างลิงค์เชื่อยมโยงไปยังชิ้นงานที่อ้างอิงในเอกสารและอัพเดทลิงค์ให้อัตโนมัติเมื่อชิ้นงานต้นทางมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
 • Export เอกสารหลายหน้าเป็นไฟล์ PDF, PNG, JPG ได้ 
 • มีโหมดนำเสนอชิ้นงานเคลื่อนไหวแบบเต็มหน้าจอได้ 
 • ทำแอนิเมชั่นแยกแต่ละฉากได้ 
 • พิมพ์งานคุณภาพสูงได้ทั้งรูปแบบเวคเตอร์และภาพบิทแมพ 
 • พิมพ์งานลงพื้นที่ (ขนาดกระดาษ) ใหญ่ๆได้และรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ 
 • พิมพ์ชิ้นงานหลายมุมมองลงในหน้ากระดาษเดียวกันได้

นอกจากการสร้างโมเดล 3 มิติแล้ว เวอร์ชั่น Pro จะสามารถใส่ข้อมูลและตั้งโปรแกรม ฝังบางอย่างลงไปในชิ้นงานได้ และมีเครื่องมือ Solid Tool ให้ใช้สำหรับการปรับโมเดล แบบ Additive และ Subtractive
เวอร์ชั่น Pro จะสามารถสร้างรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน เช่น ค่าคุณสมบัติต่างๆออกไปเป็นไฟล์ XML, CSV ได้

Import และ Export ไฟล์ได้หลากหลาย

 • Export โมเดล 3D : 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ, VRML, XSI, KMZ, DAE
 • Export ภาพเวคเตอร์ 2D : PDF, EPS EPIX
 • Export ภาพ 2D : JPEG, TIFF, PNG
 • Export ไฟล์ CAD แบบ 2D จากโปรแกรม Layout : DWG, DXF
 • Import ไฟล์ CAD แบบ 2D และ 3D : DWG, DXF
 • Import : DAE, KMZ, 3DS, DEM และไฟล์ภาพชนิดอื่นๆ

เครื่องมือมุมกล้องขั้นสูง
ผู้ใช้เวอร์ชั่น Pro สามารถติดตั้ง Plug-in เพิ่มเติมด้านการกำหนดมุมกล้องให้เหมือน โลกความเป็นจริงมากขึ้นได้

เปรีบยเทียบคุณสมบัติระหว่าง SketchUp Pro และ SketchUp Make

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP