VRED-All Feature

Autodesk VRED คือ ซอฟต์แวร์สร้างนำเสนอระดับสูง (Visualization) และสร้างต้นแบบ (Prototype) ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถ ออกแบบ (Design) สร้างแบบ (Visualize) จำลองต้นแบบ (Simulate) ด้วยการนำเสนอแบบโต้ตอบได้ที่มีคุณภาพสูง High Quality Interactive Presentations ที่ดีที่สุดด้วยเครื่องมือในระดับ High-End 

การนำเสนอของ AUtodesk VRED มีเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงสูง รองรับการสื่อสารด้วยภาพที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตรวจสอบแบบเสมือน สู่การผลิตสื่อเพื่อการตลาด ตลอดจนการกำหนดค่าของการขายออนไลน์และโซลูชั่นการขาย ณ จุดขาย

 

Material & Lighting Workflow

Aodesk VRED Design & Autodesk VRED Professional ได้จัดเตรียมวัสดุและแสงต่างๆ สำหรับสร้างงานนำเสนอคุณภาพสูงโหมดสำหรับระบบไฟที่หลากหลาย

 • VRED True Light Materials มีคลังบรรจุวัสดุให้เลือกสรรมากมายรวมถึง วัสดุที่มีการเคลือบพื้นผิว เหล็ก คาร์บอน และวัสดุพลาสติก รวมไปถึงพื้นผิวที่เป็นไม้ หินและลวดลาย หรือของเหลว ซึงมีความเหมือนจริงและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการใช้งานจริง (Real-Life)

 • HDRIs สำหรับ Image-Based Lighting เพื่อสร้างภาพละเอียดสูงที่มีผลของแสง โดยจะฉายแสงจากสภาพแวดล้อมลงบนโมเดล 3 มิติ และยังคงการจัดแสงแลลเก่า Traditional Delta Lights (Spot, Directional และ Point Lights)
 • VRED รองรับ Area Lights. Area light สามารถกำหนดได้เป็นรูปของแสงแบบ Quadratic, Round หรือ Spherical Shapes การไล่ระดับเงา ทำให้เกิดพื้นภาพเป็นรูปทรงได้ และสำมารถกำหนดวัตถุเรืองแสง หรือแหล่งกำเนิดแสง เช่น การจำลองไฟท้ายหรือไฟหน้าของรถยนต์ หรือ โหมดของแสงของระบบภายในห้องโดยสาร เป็นต้น
 • ระบบ Skylight System สามารถทำแบบจำลองสภาพแสง ณ สถานที่และเวลา ที่ไดก็ได้ในโลก เพื่อศึกษาพฤติกรรม และการออกแบบในบริบทต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม
 • การ Displacement Mapping สามารแสดงหรือจำลองเทกเจอร์ (Tecture) บนผิวโมเดล รวมไปถึงการสะท้อนและเงาที่มีความละเอียดสูงสมจริง

 

Story Telling Capabilities

Autodesk VRED Design and VRED Professional มีเครื่องมือที่สามารถออกแบบการเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเสนอการในรูปแบบต่างๆ ด้วยโมเดล3 มิติ ที่สามารถเลือกมุมกล้อง หรือ สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ได้ และนำเสนอในรูปแบบดิจิตอล สามารถทำ Multiple View หลายหน้าเพื่อดูวิวหรือมุมมองที่ดีที่สุดเพื่อนำไปสร้างงานนำเสนอต่อไป

 • เครื่องมือ Curve Editor อันทรงพลังสามารถทำให้เกิดทุกความเป็นไปได้ในการสร้าง Key-Frame Animation ที่สามารถแก้ไขแอนิเมชันได้ทุกจุดทุกเวลาที่ต้องการด้วย Curve Editor สามารถทำให้ผู้ใช้จำลองรูปแบบหรือทำแอนิเมชันที่ซับซ้อน เพื่อการนำเสนอแอนิเมชันแบบ Real-Time หรือไฟล์เพื่อการนำเสนอ Autodesk VRED Professional.
 • VRED Design ยังสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการวัดในพื้นที่ สามมิติ (Measure in 3D Space) ที่มีความแม่นยำในการวัดขนาดและสัดส่วน ด้วย Reference grid และ Ruler และยังมี 3D Clipping สำหรับแนบข้อมูลดิจิตอล (Digital data) สำหรับ Polygons และไฟล์ดั่งเดิม Native NURBS.

 

Rendering and Presentation Workflows

Rendering and Presentation Workflows

VRED เป็นที่รู้จักถึงความสามารถของการ Render ที่มีคุณภาพสูง ด้วยการทำงานแบบ Real-Time Rendering ที่ทำการ Offline Rendering ได้เร็วมาก ทั้ง Autodesk VRED Design และ Professional สนับสนุนการ Render แบบ OpenGL และ Ray Tracing ที่ผู้ใช้งานสามารถได้ปรับแต่งระหว่าง คุณภาพ และประสิทธิภาพความเร็วในการตอบสนอง  การปรับตั้งค่ากล้องถ่ายภาพจริงๆ และการปรับแต่งหลังเสร็จกระบวนการ เพื่อให้สามารถทำได้เพื่อคุณภาพของภาพที่ใช้นำเสนอสูงที่สุด

 • VRED Professional ประกอบด้วย รูปแบบของการ Render ที่หลากหลายสำหรับ OpenGL และ Ray Tracing ที่สร้างผลงานได้หลายระดับตามคุณภาพและความเร็วที่คำหนด สนับสนุนระบบการแสดงผลแบบ Stereo Display
 • VRED Professional อนุญาตให้สลับการใช้งานในทันทีระหว่าง OpenGL และ Ray Tracing โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว มันสามารถทำให้การ Render ทั้งสองโหมดได้ โดยที่ไม่ต้องกดปรับแก้ไขไดๆ และในโหมด Ray Tracing  เราสามารถเปลี่ยนโหมดระหว่าง โหมดเริ่มต้น Pre-Computed Illumination ไปจนถึง Full Global Illumination ด้วยการ Photomapping โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่า Scene Parameters
 • สามารถทำ Batch Rendering ที่ใช้งานง่ายและมีแระสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาในกระบวนการ Rendering

 • เพิ่มความเร็วสำหรับการ render ด้วยโมดูล CPU clustering สามารถซื้อเพิ่มได้จาก Autodesk VRED Design and VRED Professional / VRED Professional สนับสนุนการ render แบบ real time และเพิ่มความเร็วสำหรับงานคุณภาพสูง high quality interactive presentations with full raytracing quality และโหมดการ render ทุกแบบสามารถหาได้ใน Ray tracing

 

Data Preparation & Customization

VRED-Data Preparation & Customization

Autodesk VRED Design & Professional มีเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับจัดการโมเดลเพื่อการแสดงผล Real Time Visualization และ Rendering เช่นScene Graph Editor จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่วนประกอบของข้อมูลหรือโครงสร้างของโมเดล (Data Structure)  เพื่อจัดเก็บ จัดกลุ่ม หรือเตรียมข้อมูลเพื่อการใช้งานด้านอื่นๆ

 • เทคโนโลยี การแปลงไฟล์ Autodesk Direct Connect CAD Converters ถูกรวบรวมเข้าไป Autodesk VRED เพื่อสนับสนุนการทำงานกับข้อมูลนามสกุลจากโปรแกรมอื่น และ Geometry Editor เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให่การจัดการข้อมูล หรือ CAD Data มีประสิทธิภาพสูงสด ลดการใช้ Memory ของ Hardware
 • หนึ่งในข้อได้เปรียบของ VRED คือ ความสามารถในการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Handling Very Large Data Sets) และทำให้มองเห็นภาพ และใช้เต็มประสิทธิภาพสำหรับงานวิศวกรรม

 • สามารถเลือก UI ให้เหมาะกับผู้ใช้ Simple UI Mode และหน้าต่างเพิ่มเติม UI ปรับแต่ง ที่รองรับทั้งผู้ใช้งานแบบมือสมัครเล่น หรือผู้ใช้งานที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์สร้างงานนำเสนอ Visualze (Non-Expert Visualization)

 

Advanced Material & Lighting Workflows

VRED-Advanced Material & Lighting Workflows

VRED Professional สนับสนุนการใช้งาน Photometric Parameters สำหรับฉากที่ให้แหล่งกำเนิดแสง และการใช้งานไฟล์ .Ies Light Distribution สามารถจำลองเอฟเฟ้กซ์จากแสง Indirect Lighting ได้เร็วและแม่นยำด้วยเครื่องมือ Photon Tracing

 • สำหรับการวัดค่าความถูกต้องของสี จำเป็นต้องใช้ Spectral Rendering ซึ่งประมวลผลอยู่กับการสะท้อนของแสง ในผลของ RGB ที่จำแนกสีที่ไม่ใช่แสงขาว (Non-White Light) ซึ่งอาจเป็นแสง Direct Lighting หรือ Indirect Lighting  ก็ได้ ซึ่ง VRED Professional สามารถให้ค่าของสเปกทรัมสี (Color Spectrum) ที่เป็นค่าตัวเลขโดยใช้ FWHM (Full Width Half Maximum) เพื่อการออกแบบแสงเพื่อการ Render ที่ตรงกับความต้องการ
 • สามารถโหลด Osram และ Optis Spectrum Files เพื่อปรับค่าสีบนความยาวคลื่น สำหรับการกำหนดเพื่อนำเสนอกับลูกค้า เช่น สีที่อ่อนลง หรือสี สีของแสง หรือ สีของวัสดุที่เปลี่ยนไป เป็นต้น
 • VRED Professional และให้การนำเสนอของค่าแสง ที่แม่นยำสูงในทันที (Real-Time Visualization) ด้วยเครื่องมือการจำลอง Rayfile Data
 • VRED Professional สามารถวิเคราะห์ การกระจายของการสะท้อน จากแหล่งกำเนิดแสงด้วย Luminance Tonemapper 
 • VRED มันรวมการวัดค่าข้อมูล  BRDF และ BTF เพื่อการแสดงผลที่แม่นยำสูง และการจับค่าคุณสมบัติของวัสดุ ด้วยการใช้ Xrite Total Appearance Capture

 

Advanced Presentation & Customization Workflows

VRED-Advanced Presentation & Customization Workflows

VRED สนับสนุนการปรับแต่งและการนำเสนอที่หลากหลาย (Immersive Presentation Environments) ตัวอย่างเช่น การนำเสนอในสภาพแวดล้อม 3D Space แบบ Cave Display หรือผ่านอุปกรณ์ Head Mounted Displays (Hmds) ด้วยการนำเสนอแบบ Realtime หรืออุปกรณ์ VR ในการนำเสนอ

 • รองรับ Render Farm และ Real-Time Clustering สนับสนุน Multi-Segment Power-Wall Displays. (สำหรับ Real-Time Clustering มีใน VRED Professional, VRED Design ซื้อเพิ่ม)

 • สามารถติดข้อความ Text Annotations กับแบบสามมิติในขณะที่รีวิวโมเดล (Interactive Review) สามารถเพิ่มข้อคอมเม้นต์ที่ปรับแต่งได้เช่น สี เนื้อหา ในทุกเวลา ทุกมิติและทำให้การทำงานเกิดการประเมินผลได้ตลอดกระบวนการ
 • VRED App เป็น Web Application และสามารถเปิดโปรแกรมผ่าน Mobile Device ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้หรือควบคุม VRED Scene เช่น การปรับเปลี่ยนตัวเลือกของโมเดล (Switching Variants) การวิวและตรวจสอบโมเดล (Navigating) การเปลี่ยน Viewpount และการตั้งค่า Render Modes

 • VRED Professional มีความสามารถให้ผู้ใช้สามารถเลือกปรับแต่งและมี Extension ผ่าน VRED Scripting API และ Interactive Command Terminal 

 • สามารถสร้างการประชุมเสมือนจริงระหว่างผู้ใช้งาน VRED ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้เข้าถึงหน้าต่างเดียวกัน ผู้เข้าร่วมจะสามารถย้ายการควบคุมระหว่างแต่ละคนด้วยเม้าท์ Virtual Mouse Pointer ได้

 

Advanced Evaluation Capabilities

VRED-Advanced Evaluation Capabilities

ผู้ออกแบบและวิศวกรสามารถวิเคราะห์แบบพื้นผิว 3 มิติ (3D Surface) ใน VRED Professional เพื่อความเข้าใจที่ลุ่มลึกขึ้นใน รูปร่างของพื้นผิว Shape คุณภาพ Quality ความต่อเนื่องผ่าน Continuity รวมไปถึงการทำ Isophotes และ Zebra Stripes

 • VRED Professional เป็นโปรแกรมแรก และโปรแรกมเดียวที่สามารถทำงาน Pixel Fidelity Surface Display ผ่าน NURBS Raytracing หรือการใช้งาน Interactive Surface Tessellation ผ่าน Truenurbs Technology ใน VRED Professional คุณภาพและความต่อเนื่องของพื้นผิว (Surfaces) สามารถตรวจสอบได้จนถึงระดับ Single Pixels
 • มีเครื่องมือตรวจสอบระดับสูง Advanced Measurements และ Gap Analysis 

 

เปรียบเทียบผลิตภัฑณ์

Autodesk VRED Professional จะเพิ่มความสามารถจาก Autodesk VRED Design ซึ่งทำให้สามารถ สร้างการสร้างภาพข้อมูลระดับสูงและต้นแบบเสมือน ตรวจสอบการเรนเดอร์ในความเป็นจริงเสมือนระดับสูง แสดงและเรนเดอร์ข้อมูล NURBS Data

Autodesk VRED Design คือ ซอฟต์แวร์ Interactive Design Reviews ซึ่งสามารถตรวจสอบและประเมินแนวคิดการออกแบบยานยนต์แบบ Real Time และสามรถสร้างภาพเสมือนจริง Virtual Reality

Autodesk VRED Presenter คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเสนอผลงาน ณ จุดขาย หรือใช้สำหรับเว็บไซต์หรือเครื่องมือการขายออฟไลน์อื่นๆ

 

 VRED-Compare

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP