การใส่สัญลักษณ์ องศา (°) Diameter (Ø) บวกลบ (±) และอื่นๆ

Update : 30 ต.ค. 2562

การใส่สัญลักษณ์ องศา (°) Diameter (Ø) บวกลบ (±) และอื่นๆ

ลงใน Text,ฺBOMs,ข้อความ Prompted Entry ของ Inventor ด้วย alt code (ใช้แก้ปัญหาบางกรณีไม่มี symbol ให้เลือกและสามารถประยุกค์ใช้ได้กับหลายๆโปรแกรม)ยกตัวอย่างข้อความที่ต้องการใส่ขนาด Matt Raw Size ที่เป็นทรงกระบอกก่อนนำมา Machine ซึ่งเป็นข้อความที่สร้างจาก Prompted Entry โดยในหน้าต่างนี้จะไม่มี Symbol Ø ที่ใช้บ่งบอกรูปทรงของ Matt ว่าเป็นทรงกระบอกให้เราเลือกใช้ และหากเรา Copy-Past สัญลักษณ์มาวางก็อาจติดปัญหาเรื่องฟอนต์ ทำให้สัญลักษณ์ที่ Copy มาไม่แสดงอย่างที่ต้องการ เราจึงต้องประยุกต์ใช้ Alt Code เข้ามาใช้งาน

 

จากรูปต้องการ ใส่ขนาด Ø60 x 10 สำหรับเตรียมเหล็กก่อน Machine และต้องใส่สัญลักษณ์ Ø หน้าตัวเลข 60 เพื่อบ่งบอกรูปทรงกระบอกของ Raw Matt ตามแบบ

ขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายๆ คลิกไปที่ช่องที่เราต้องการใส่ข้อความ แล้วกด  Alt ค้างไว้ที่คีย์บอร์ด+พิมพ์เลข 0216 (ตัวเลขเป็นโค๊ดสำหรับสัญลักษณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสัญลักษณ์นั้นๆ) จากนั้นปล่อยปุ่ม Alt ก็จะได้สัญลักษณ์ Ø หน้าเลข 60 ดังภาพตัวอย่างที่แสดง

อีกกรณีในตาราง Part List (BOM) ก็เช่นกัน หากต้องมีการระบุขนาดแยกส่วนแต่ละ Part

ในหน้าต่างสำหรับใส่ข้อความ จะไม่มีหน้าต่างสัญลักษณ์ Symbol ให้เลือกใช้งานเลย เราจึงต้องประยุกต์ใช้ Alt+Code เข้ามาช่วยในจุดนี้

ในที่นี้ก็ใช้โค๊ดเดียวกันกับก่อนหน้าคือ Alt+0216 ทีนี้แล้วเราจะหาโค๊ดสัญลักษณ์ได้จากไหน?

เราได้แนบสัญลักษณ์ต่างๆพร้อมโค๊ดไว้ที่หน้าสุดท้ายให้เลือกใช้งานแล้ว อย่าได้กังวลใจไป

  « Back to WHAT'S UPDATE  
ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP