หน้าแรกเกี่ยวกับเราร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะพนักงานของบริษัทซึ่งจะให้บริการลูกค้านั้นทางบริษัทมีนโยบายให้การส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัททั้งทางด้านความรู้ในผลิตภัณฑ์การมีทัศนคติที่ดีกับงานบริการฯลฯอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างการเจริญเติมโตของบริษัทให้มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั้งยื่นต่อไปในอนาคต 

ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานเพิ่มเติมดังตำแหน่งต่อไปนี้

 

 Sales Engineer/Sales Executive จำนวน 4 อัตรา

 

รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานขาย เจรจากับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

เสนอขายอธิบายรายละเอียดและให้ข้อมูลเรื่องเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับสินค้า 

วางแผนการขายและวางกลยุทธ์ในด้านการขาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์,การตลาด, คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายสินค้า Technology Solution เช่น CAD-CAM-CAE Software,เครื่องจักรกล  อัตโนมัติต่างๆ ฯลฯ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ งานขาย และ พูดเขียนด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
มีพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความรับผิดชองสูงในหน้าที่รับผิดชอบ รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

สวัสดิการ

ทางบริษัทพิจารณาให้เงินเดือนและสวัดิการที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดังนี้

สวัสดิการตามกฎหมาย(กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน)

ประกันอุบัติเหตุหมู่

สวัสดิการสนับสนุนให้ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ

เงินพิเศษจากยอดขาย/คอมมิชชั่น

ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์
เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปีและกิจกรรมงานสัมมนา
สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร

สมัครโดยตรงที่

 

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

188/1108 ซอยร่มเกล้า52/1 โครงการแอร์ลิงค์ปาร์คชั้น3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520

Tel:02-1019244  Fax: 02-1019245 E-mail: info@ablesuccess.co.th

 

ติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล Tel:02-101-9244 

ส่งใบสมัครได้ที่ Email:nipon_t@ablesuccess.co.th 

 

 

 

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ