อบรม AutoCAD 2018 ฟรี

 

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Hands-on Test Drive ฟรี

 

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Hands On จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานใน AutoCAD โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมและความสามารถของโปรแกรม เรียนรู้พื้นฐานการเขียนวัตถุ Draw Tools การแก้ไขวัตถุ Modify Tools และการเขียนเส้นบอกขนาด Annotation สำหรับงานเขียนแบบทางวิศวกรรม Autodesk AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design, CAD) ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ  AutoCAD เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการต่าง เช่นออกแบบทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, งานสำรวจ, ตกแต่งภายใน, แผนที่ ตลอดจนงานออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องกล 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. เรียนรู้ User Interface ของโปรแกรม AutoCAD

 2. เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานการใช้งาน AutoCAD เช่น การเลือก Template และ Workspace เป็นต้น

 3. เรียนรู้พื้นฐานการเขียนวัตถุด้วยกลุ่มคำสั่ง Draw เช่น Line, Rectangle, Circle และ Arc เป็นต้น

 4. เรียนรู้การแก้ไขวัตถุด้วยกลุ่มคำสั่ง Modify เช่น Copy, Move, Rotate, Trim และ Extent เป็นต้น

 5. เรียนรู้การเขียนเส้นบอกขนาดด้วยกลุ่มคำสั่ง Annotations เช่น Text, Dimension (Linear, Angular, Radius และ Diameter) เป็นต้น

 6 .เรียนรู้การสร้าง Block

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 1. ฟรีหนังสือประกอบการสอน

 2. ฟรีโปรแกรม AutoCAD 2018 ใช้ได้ 30 วัน

 3. ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

 4. ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

 

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

 

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

 

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

สนใจกรุณาติดต่อ: คุณ นิพนธ์ เทพจันทร์ตา Tel 02-101-9244 เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Email: nipon_t@ablesuccess.co.th  

 

                                 

รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ