ผลงานของเรา

DESIGN & DRAFTING

 • Gases Station

  จากไฟล์ CAD ที่เป็น 2Dเดิม มาสร้างและแก้ไขใน 3D ในโปรแกรม Autodesk Inventor ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนขนาด Drawing จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่เสียเวลาในการแก้ไขแบบแล้วนำเสนอด้วยภาพนิ่งคุณภาพสูงที่ Rander จากโปรแกรม Autodesk Showcase

   

  Drawing CAD 2D เดิม

   

   

   

  นำ Drawing CAD 2D เดิม มาสร้างและแก้ไขใน 3D ในโปรแกรม Autodesk Inventor  

   

   

   •  ทำการ Rendering ด้วยโปรแกรม Autodesk Showcase

   

   

 • Jig&Fixture

   

   

 • Acrylic Cover

   

   

   

   

 • Parts & Accessories

          

   

   

    

     

    

      

 • Window & Droor

                  

   

   

   

1 2
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ